راه سعادت مسیری به سوی موفقیت و خوشبختی
دسته‌ها
مقالات

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تنظیم هیجان و تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق

در این مقاله قصد داریم بدانیم که آیا آموزش مهارت‌های زندگی بر تنظیم هیجان و تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق تاثیری دارد یا خیر!؟

محمدابراهیم ابراهیمی | اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تنظیم هیجان و تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق

برای این که به پاسخ سوال فوق برسیم، پژوهشی انجام داده شد که خلاصه ای از آن را در اینجا با شما به اشتراک می گذاریم.

چکیده مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تنظیم هیجان و تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق انجام شد.

جامعه این پژوهش متشکل از همه زوجین متقاضی طلاق شهر تهران که در سال ۱۳۹۹ به دادگاه‌های خانواده مراجعه کرده بودند و حداقل دو سال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته است.

برای دستیابی به گروه نمونه به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای ابتدا از بین دادگاه‌های خانواده شهر تهران به‌صورت تصادفی ساده ۲ دادگاه انتخاب شد و سپس ۳۴ نفر از طریق فرمول کوهن (۱۹۸۱) انتخاب شد.

در این مرحله پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی، پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون به‌عنوان پیش‌آزمون بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد.

سپس گروه آزمایشی؛ ۸ جلسه مداخله آموزشی مهارت زندگی را به‌طور گروهی دریافت کردند.

بعد از اتمام جلسات درمانی مجدداً ابزار پژوهش به‌عنوان پس‌آزمون بر روی آزمودنی‌ها اجرا شد.

برای تجزیه‌وتحلیل داده از روش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد که نتایج نشان داد آموزش مهارتهای زندگی بر تنظیم هیجان منفی در زوجین متقاضی طلاق مؤثر است.

همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق مؤثر است.

محل انتشار:

مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تنظیم هیجان و تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق

نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی

دانلود مقاله اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تنظیم هیجان و تاب‌آوری در زوجین متقاضی طلاق

حجم فایل: KB 645

مهارت های زندگی چیست؟

مهارت های زندگی مهارت هایی هستند که توانایی فردی، اجتماعی و روحی فرد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا وی بتواند به نحوی بهتر و تاثیرگذارتر با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه شود.

هر چقدر که این مهارت ها و توانائی­های شخص بالاتر باشد یقینا وی بهتر می تواند سلامت جسمی و روانی خود را حفظ کند و به شیوه ای منطقی و کارآمد مشکلات پیش آمده را برطرف کند.

این مهارت ها بر اساس مصوبه سازمان بهداشت جهانی، در ده دسته با این عناوین طبقه بندی می شوند:
مهارت خودآگاهی
مهارت همدلی
مهارت تصمیم‌گیری
مهارت حل مسئله
مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر نقادانه
مهارت برقراری رابطه مؤثر با دیگران
مهارت برقراری روابط بین فردی سازگارانه
مهارت رویارویی با هیجان‌ها (غم، خشم، شادی، …)
مهارت رویارویی با استرس‌ها

دانلود رایگان فایل صوتی آموزش مهارت های زندگی