راه سعادت مسیری به سوی موفقیت و خوشبختی
اشتراک و عضویت طلایی
اشتراک و عضویت نقره ای
اشتراک و عضویت برنزی

اشتراک عادی

تومان رایگان قابل ارتقاء می باشد
 • کد تخفیف ۱۰% دوره پویندگان
 • شرکت رایگان در سمینارها
 • ارسال رایگان محصولات فیزیکی
 • مجوز دانلود
 • کد تخفیف ۱۰% محصولات
 • کد تخفیف ۵% کارگاه وب مستری

اشتراک برنزی

۱۹۲۰۰۰ تومان ۱ ماهه
 • کد تخفیف ۸۰% دوره پویندگان
 • شرکت رایگان در سمینارها
 • ارسال رایگان محصولات فیزیکی
 • مجوز دانلود
 • کد تخفیف ۱۰% محصولات چاپی
 • کد تخفیف ۲۵% کارگاه وب مستری

اشتراک نقره ای

۴۶۸۰۰۰ تومان ۳ ماهه
 • کد تخفیف ۹۰% دوره پویندگان
 • شرکت رایگان در سمینارها
 • ارسال رایگان محصولات فیزیکی
 • مجوز دانلود
 • کد تخفیف ۱۵% محصولات چاپی
 • کد تخفیف ۳۵% کارگاه وب مستری
محبوب

اشتراک طلایی

۱۰۸۰۰۰۰ تومان ۹ ماهه
 • کد تخفیف ۱۰۰% دوره پویندگان
 • شرکت رایگان در سمینارها
 • ارسال رایگان محصولات فیزیکی
 • مجوز دانلود
 • کد تخفیف ۲۵% محصولات چاپی
 • کد تخفیف ۵۵% کارگاه وب مستری
VIP

دوست عزیز شما می توانید با انتخاب یکی از سطوح کاربری: عادی، برنزی، نقره ای یا طلایی و عضویت در سایت راه سعادت علاوه بر شرکت در دوره آموزشی پویندگان راه سعادت (به صورت حضوری و غیر حضوری) از مزایا و تخفیف های بی نظیر این موسسه برای شرکت در دوره ها و کارگاه های دیگر مانند کارگاه آموزش وبمستری نیز استفاده نمائید.

!! توجه !!

۱- سطوح کاربری تعریف شده صرفا به منظور ارائه تسهیلات و تخفیفات ویژه به شما کاربران عزیز است؛  لذا نداشتن حق اشتراک به منزله جلوگیری از شرکت هیچ یک از عزیزان در دوره های مختلف آموزشی نمی باشد.

۲- کاربرانی که عضویت عادی دارند می توانند با پرداخت مستقیم شهریه در زمان برگزاری هر دوره آموزشی از حضور در آن دوره بهره مند گردند.

چنانچه فقط قصد ثبت نام و شرکت در دوره پویندگان راه سعادت را دارید، می توانید از طریق کلیک بر روی این لینک اقدام نمائید.